Varför vrider brisen mot sydost på eftermiddagen vid haga park?

Många diskussioner och mycket funderande har ägnats av oss åt detta fenomen. Ofta framåt eftermiddagen när brisen ligger på som hårdast från syd i sundet har den en tendens att vrida aningen mot sydost, och ge en något byig vind inne vid land. Sjöbrisen vrider normalt sett med solens riktning framåt eftermiddagen, och det är även därför den kallas för ”solgångsvind”. Med detta sagt så är det ju lite märkligt att den på haga vrider åt motsatt håll. Det finns dock ett fenomen som skulle kunna förklara saken som kallas kustkonvergens. Om man kan anta att det är fastlandet som är den dominerande brishärden, och att det framåt eftermiddagen borde ha uppnåt lägre tryck över fastlandet än över havet pga. konvektionen från marken så är kustkonvergensen en mycket möjlig förklaring till fenomenet! läs vidare om kustkonvergensen på SMHI´s hemsida här:

Kustkonvergens

Kitesurfing Öland Kitekurs Öland Kitesurfing Öland

Inte helt lättbegripligt om man satt och sov på fysiklektionerna i skolan Kitesurfing Öland Kitekurs Öland Kitesurfing Öland

Kommenteringen är inaktiverad